dimnjakObavještavaju se mještani da je koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac trgovačko društvo DIMKO d.o.o., Dravska 275, Pitomača, OIB: 36233113371

Kontakt broj dimnjačara: 091 205 8343