GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac potpisao Ugovor o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče

20180208 133151 1U četvrtak, 8. veljače 2018., općinski načelnik Općine Ferdinandovac, Vjekoslav Maletić, potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče.

Kroz mjeru mjeru 07., operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“,  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Ferdinandovac potporu, u iznosu od 2.036.091,63 kn.

Projektom je planirana rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanovnika Općine Ferdinandovac.

Na svečanom potpisivanju okupljenima se obratio ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić, pohvalivši za trud jedinice lokalne samouprave koje će zahvaljujući dobrim projektima i dobivenim sredstvima podići razinu života u ruralnim područjima. Ministar je ujedno za proljeće najavio otvaranje novih natječaja.

Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matilda Copić, s kojom su i potpisani ugovori, pozvala je sve jedinice lokalne samouprave da se pripreme za nove natječaje koji će se provoditi po jednostavnijim procedurama.

OPIS PROJEKTA:

EU projekt vidljivost

Naziv projekta: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac 

                            (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče)“

Sufinanciranje:

Europska unija –85%, Republika Hrvatska – 15%

Mjera, podmjera, operacija: MJERA 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020; Podmjera 7.2. «Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« ; Operacija 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Mjesto provedbe: Koprivničko-križevačka županija; Općina Ferdinandovac: naselje Ferdinandovac.

Ciljevi projekta su:

  1. Povećanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti prometa na nerazvrstanoj cesti NC 3.
  2. Unaprjeđenje prometne povezanosti perifernih dijelova Općine Ferdinandovac s značajnijim prometnim pravcima a time i većim gospodarskim središtima
  3. Smanjenje troškova upravljanja vozilom i vremena putovanja na nerazvrstanoj cesti NC 3.
  4. Prometno povezivanje OPG-ova smještenih uz nerazvrstanu cestu.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nerazvrstana cesta će se koristiti tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima uz povećanje kvalitete i sigurnosti putovanja (asfaltirani kolnički zastor u odnosu na makadam i postojeća oštećenja dijela kolnika, izvedene bankine i uređeni cestovni jarci)
  2. Nerazvrstana cesta će se koristiti svakodnevno u svrhu putovanja prema većim gospodarskim središtima i prometnim koridorima uz skraćenje vremena putovanja (asfaltirani spoj na LC 26106 )
  3. Unaprijedit će se protočnost NC 3. osiguravanjem konstantne brzine putovanja i smanjenjem vibracija na vozilo (asfaltirani kolnik)
  4. Ostvarit će se bolji uvjeti za razvoj gospodarskih subjekata i prometno povezati poljoprivredni subjekti (stvaranje uvjeta za intenzivniji promet na rekonstruiranoj cesti).