RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, dana 8. lipnja 2015. donio je

RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13 ) i članka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/09), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 9. listopada 2014. donio je pročišćeni tekst

PRAVILNIKA o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac 

Odluka o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 9. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst KLASA: 604-02/14-01/63, URBROJ: 2137/15-14-1 od 9. listopada 2014. općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 14. listopada 2014. donio je

ODLUKU o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Službenik za informiranje

Na temelju članka 1. Odluke o imenovanju službenika za informiranje u Općini Ferdinandovac (KLASA: 018-03/16-01/67, URBROJ: 20137/15-16-1, od 21. studenog 2016.), službenik za informiranje u Općini Ferdinandovac je Helena Smrček, mag.iur., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Ferdinandovac objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to u:

Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac:
1 polaznik – magistar informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke ili stručni specijalist informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke (odnosno VSS navedene struke).

Radno mjesto: voditelj službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove.

Stranica 1 od 4